Helsingin Ekonomit: Ekonomi tarvitsee monipuolista kielitaitoa

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun akateemisten asioiden komitealle
Kannanotto alakohtaisen kieltenopetuksen vähentämiseen ekonomikoulutuksessa

Helsingin Ekonomit ry – HEKO on huolestunut Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun kieltenopetuksen tulevaisuudesta. Kaupan alan ammattikielten kurssitarjontaa on jo supistettu ja ollaan edelleen supistamassa samaan aikaan, kun kauppatieteiden kandidaattitason opetus siirtyy Otaniemen kampukselle.Italian ja japanin kielen yritysviestinnän ohjelmat on ajettu alas jo kaksi vuotta sitten samalla, kun Kauppakorkeakoulun oma, kaupan ja talouden alaan orientoiva kieltenopetus siirrettiin osaksi Aalto-yliopiston Kielikeskuksen tuottamaa palvelutoimintaa.

Englannin kielen opetus ei vaikuta olevan uhattuna. Englannin kielen asema onkin vahva etenkin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, mikä puoltaa sen tasokasta opetusta. Kansainvälinen kauppa ei kuitenkaan pyöri vain englanniksi. Erityisen huolestuttavalta tilanne näyttää tällä hetkellä ruotsin opetuksen osalta. Ruotsin kielen puhtaasti kauppatieteiden opiskelijoille suunnattuja yritysviestinnän syventäviä kursseja harkitaan tämänhetkisten tietojen mukaan poistettavaksi kokonaan ja tilalle ollaan kehittämässä kaikille Aallossa opetettaville tieteenaloille suunnattuja yhteiskursseja.

Opetuksen yhtenäistämistä on perusteltu säästösyillä. HEKO pitäisi erityisen haitallisena sitä, että kaupan alan alakohtaisen kieltenopetuksen määrää karsittaisiin lyhytnäköiseen säästötarpeeseen vedoten.

Kielenopetukseen kohdistuvat säästöt ovat potentiaalisesti todella vahingollisia. Ekonomin työmarkkinat ovat globaalit, ja kielitaidon sekä kansainvälisen yhteistyön ja kulttuurien ymmärtämisen tarve on suuri. Sekä työnantajat että opiskelijat korostavat Suomen Ekonomien keräämässä palautteessa kielitaidon tärkeyttä. Myös Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreimman henkilöstö- ja koulutustiedustelun (2014) mukaan eri kielten erikoisosaamisen tarve on pikemmin nousussa kuin laskussa. Toisaalta on huomioitava, että akateeminen työttömyys on lisääntynyt hälyttävästi, eivätkä ekonomikoulutuksenkaan saaneet ole työttömyydeltä suojassa, vaikka koulutus antaakin erinomaiset eväät monipuoliselle uralle. HEKO korostaa, että korkeista laatutavoitteista ei saa ammattikielten opetuksessakaan ryhtyä tinkimään, sillä korkeatasoinen osaaminen on suomalaisten mahdollisuus menestyä.

Edellä mainittuihin syihin vedoten HEKO toivoo, että akateemisten asioiden komitea tunnustaa erinomaisen ammattikielen taidon tärkeyden ja torjuu suunnitelmat, joiden mukaan esimerkiksi puhtaasti kaupan ja talouden opiskelijoille suunnatuista ruotsin kielen syventävistä kursseista luovuttaisiin. HEKO pitää erittäin tärkeänä myös sitä, että opetushenkilökunta, opiskelijat ja mahdollisuuksien mukaan myös työelämän edustajat osallistetaan laajasti kieltenopetuksen tulevaan kehityssuunnitteluun.

Helsingissä 24.3.2015

Mari Lahtinen
puheenjohtaja
Helsingin Ekonomit

Maria Pekkala
varapuheenjohtaja
Helsingin Ekonomit

Lisätietoja: puheenjohtaja@heko.fi

Kirjoita kommentti